Stressed? Yakapin Mo Aso Mo!

Ang ating topic ngayon ay pets at Mental Health. Nakapanayam ko si Dr. Ron Elepano III, Pyschiatrist at PRO ng Alzheimer’s Disease Association of the Philippines. Siya rin ay nagmamayari ng isang Sulcata Tortoise na pinangalanan niyang “Pong”.