Mica hayop ang sex appeal

Kung ang kaseksihan ni Mica Javier ang babalandra sa iyong mga mata, makakaramdam ka ng summer heat sa katawan. Kahit pa nag-aagaw ang init at lamig sa panahon ng winter.