Taas singil ng Transco pinababasura sa ERC

Hiniling ng isang grupo ng mga consumer sa Energy Re­gulatory Commission (ERC) na ibasura ang petisyon ng Natio­nal Transmission Corp. (Transco) para sa mas mataas na singil sa feed-in tariff allo­wance o FIT-All na magpapamahal sa presyo ng kuryente.

Good faith

Isa sa mga binigay na dahilan ng Arroyo administration kaya nila pinalawig ang concession agreement ay para ikalat ang taas singil, base sa kasunduan, sa maraming taon. Ang katwiran noong 2009, kung gagawin ito sa loob ng mga nalalabing taon ng kasunduan na magtatapos ng 2022, masyadong malaki at mabigat sa gastusin ng mga consumer ang taas singil. Kaya ini-extend ito hanggang 2037.