3 taon ni Duterte nagpaginhawa ng mga pobreng Pinoy

Iniahon sa kahirapan ang anim na mil­yong maralitang Pilipino ng ‘Dutertenomics,’ ang pang-ekonomiyang ba­langkas ng adminitras­yong Duterte, kasama ang pang-impraestrakturang programang ‘Build, Build, Build’ na pinopondohan ng batas na ‘Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).’

TRAIN 2 isinalang na sa plenaryo

Namumuro nang maaprubahan ang ikalawang package ng tax reform program ng administrasyong Duterte na TRAIN 2 o ang Tax Reform for Attracting Better and High-Quality Opportunities (TRABAHO).

Maghigpit ng sinturon – Koko

Sinabi ni Pimentel na ang isang maganda sa implementasyon ng TRAIN ay magkakaroon ng dagdag na pera sa bulsa ang mga empleyado at ito ang dapat tipirin sa paggastos. 

Buwis na buwisit?

spy-on-the-job-newbox rey marfil

Aligaga ngayon ang Senado sa pagtalakay ng Tax Reform Package na inihihirit ng gobyerno na apruba­han sa lalong madaling panahon dahil nakasalalay daw dito ang malaking bahagi ng gagamiting pampondo sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa kaalaman ng ating mga kabagang, ang lahat ng mga panukalang batas patungkol sa mga buwis ay nagsisimulang talakayin […]