Janella, Markus nagpakaligaya sa Boracay

Bago pa mapa-oh my gosh, walang sound na tumili at ngumawa in a major, major way ang mga bagong nahihibang na JoshNella, oo, nasa Boracay nga kamakailan sina Janella Salvador at Markus Paterson, pero hindi sila magkasama. Ayan ha, mahimasmasan na kayo, huh!