P75,712.96 utang ng bawat Pinoy

Lumaki ang utang ng Pilipinas sa P8.177 trilyon noong katapusan ng Marso mula sa P8.167 trilyon noong Pebrero sa kabila ng bahagyang paglakas ng piso laban sa dolyar, ayon sa datos ng Bureau of the Treasury.