Bed or bad weather

Asahan pa ang mas malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw.