Mas malakas ang ating mga ngipin kumpara sa ibang buto sa katawan. Ang ngipin ang pinakamatibay na buto ng tao.

Kaya naman ibayong pag-iingat at pangangalaga ang dapat na gawin upang malusog ang mga ngipin.

Magandang tingnan kasi sa isang tao lalo na sa bata kapag magaganda at healthy ang mga ngipin.

Kung ikaw ay nakaranas ng kirot habang umiinom ng malamig na inumin o kaya ay habang humihigop ng mainit na sabaw o kape? Naluha ka na ba dahil sa kirot kapag ikaw ay kumagat sa iyong paboritong tsokolate? Kung ang sagot mo ay oo, may malaking posibilidad na ikaw ay dumaranas ng sensitibong ngipin!

Ayon kay Dr. Chit Bautista, Dentist II head ng Caloocan Health Dept.
“Kailangang mapanatili ng mga kabataan ang kagandahan at kalusugan ng kanilang mga ngipin habang bata pa para hindi na sila masyadong mahirapan paglaki na kung saan ay nakararanas ang iba ng pag­kabulok ng ngipin, pagkabunge dahil sa hindi maa­yos na pagsisipilyo kaya kailangan talagang magpatingin din sa dentist.”

Para malutasan ang prolemang ito, makabubuti kung ikaw ay magpatingin sa iyong dentista para matuklasan kung ano ang suliranin.

Kung sensitibo ang pudpod na bahagi ng ngi­pin malapit sa iyong gilagid, isang mabuting paraan upang malutasan ang problemang ito ay ang paggamit ng desensitizing toothpaste na may mataas na fluoride content.

Ang produktong ito ay makakatulong sa pagbawas ng pangingilo. Para hind maging grabe ang pagkapudpod, dapat gumamit ng sipilyong may “soft” bristles. Huwag kalimutang itanong sa iyong dentista ang tamang pamamaraan ng pagsisipilyo at paggamit ng floss.

Kung sobra ang pangingilo, umiwas sa sobrang dalas na pag-inom ng mga acidic na inumin katulad ng softdrinks, maaasim na juice at pati na rin mga sobrang maasim na pagkain at prutas.

Tandaan na kahit walang sumasakit sa ngi­pin mo, dapat ay bumisita ka sa dentista ng dalawang beses sa isang taon. (Vick Aquino)