Tamang pagkilala kay Kristo bilang Hari!

church-werpa-fr-richard-bolaton

Ang huling Linggo ng Karaniwang Panahon (Week 34) sa kalendaryo-liturhiko ng Simbahan ay dedikado sa Kapista­han ng Paghahari ni Kristo sa Sanlibutan. Itinalaga ni Pope XI para sa buong Iglesia at iniutos na ipagdiwang ng mga Katoliko ang nasabing Pista noong 1925 sa pamamagitan ng kanyang encylical na pinamagatang ‘Quas Primas’.

Tungkol sa ipinagdiriwang na ‘dakilang’ Kapistahan, saad ng Simbahan: “It is an appropriate way to commomorate all that our Lord is and did – a celebration of the Kingdom of God proclaimed and lived by Jesus, our brother and Saviour.” Angkop daw na gunitain ito sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo, ang ‘Hari ng Pag-ibig’ at sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian sa mundo.

Tuwing araw ni Kristong Hari, binibigyang-diin sa Misa ang kaibahan ng pagkahari ni Hesus sa konsepto ng mundo sa mga hari. Mula kasi mismo sa bibig ng Panginoon na hindi sa mundo galing ang kanyang pagkahari. Kung may naisuot mang korona si Hesus, ito ang koronang tinik ng kanyang pagpapakasakit at kung ang kapangyarihan man Niya ay nahayag mula sa isang trono, ang Krus ng Kanyang pagdurusa ang tronong ito!

Dagdag pa ng Simbahan, ‘sarili’ ang tutok at sentro ng paghaharing makamundo, ngunit pagkakakisa ang puntirya ng pahahari ni Hesus. Kung kapangyarihan, kayamanan at pribilehiyo daw ang aligata ng mga hari ng daigdig, tanging pag-big lang ang tulak at hila sa pangunguna ni Kristo. Pinagsisilbihan ang mga hari sa mundo, samantalang si Kristo ang unang-unang naglilingkod sa Kanyang nasasakupan.

Samakatuwid, diin ng Iglesia, ang paghahari ni Kristo ay nakaugat sa paghahandog, pagbibigay at pagtanggap sa mga isina­santabi ng lipunan. Hamon sa lahat ng Kristiyano ang pagtulad kay Kristong Hari sa paglalaan ng Kanyang sarili sa paglilingkod sa ‘nasasakupan’ o mga taong ipinagkatiwala sa atin, maging ang mga estranghero. Ito ang giit ng Simbahan at panawagan sa tanan ngayong araw – ang kilalanin si Hesus bilang Hari at Numero Unong prayoridad ng ating buhay!

Ang tamang pagkilala kay Kristo bilang hari sa gitna ng mundong lugmok sa poot at materya­lismo, konklusyon ng Simbahan, ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng butihing puso na marunong magpahalaga at puspos ng awa sa kapwa.

Bukod kay Hesus, wala na daw dapat tayong ibang ‘hari’ na pinaglilingkuran at mamahalin! Sa Linggo ng pagtanggap kay Hesus, ang ‘Alpha at Omega,’ ang simula at katapusan ng lahat, idalangin natin na maging ganap ang pahahari ng Diyos at matupad ang Kanyang kalooban dito sa lupa para nang sa langit.

Narito ang huling habilin ng Simbahan sa selebrasyon ng Kristong Hari, “Remember that each of us has been created to serve this King, and to reign with him in his Kingdom. Eve­ry baptised person therefore share in Christ’s priesthood and kingship.” Tinatawagan ang lahat ng manananampalataya na makilahok sa mis­yon ni HesuKristo sa daigdig habang may pagkakataon at oras pa tayo, at sama-samang magahari kasama Niya pagda­ting ng panahon sa langit.