Ano ba ang ibig sabihin ng national emergency? Ang depinisyon na ipinagkaloob ng law dictionary ni Duhaime, “a situation beyond the ordinary which threatens the health and safety of citizens and which cannot be properly addressed by the use of other law.” Sa Tagalog, isang sitwasyon na kakaiba sa pangkaraniwan na nagbabanta sa kalusugan at kaligtasan ng mamamayan at hindi kayang tugunan ng ibang batas.

Kung ang tunay na kahulugan ng natio­nal emergency ang ating gabay, bagsak sa panuntunan ang isyu tungkol sa teenage pregnancy.

Sino ba dapat ang responsable para pigilan ang pagdami ng teenage pregnancy?

Ang pamilya ba o ang gobyerno?

Para ideklara mo itong national emergency, ano ang gusto mong palabasin? O ano ang gusto mong mangyari? Kasi ano ba ang hakbang na hindi magawa para matugunan ang problema sa kasalukuyan, na kinakailangan pa ng deklarasyon ng national emergency para magawa?

Sa aking pana­naw, magkakaroon lamang ng intervention ang gobyerno para makatulong na mabawasan ang teenage pregnancy sa pamamagitan ng sex education. Ngayon kung sa kinder ba ‘yan o anong baytang dapat ituro, ‘yan ang dapat pagplanuhan.

Pero, ang anumang pangyayari sa buhay at paghubog ng kinabukasan ng kabataan ay nagsisimula sa bahay, nagsisimula sa pamilya, higit sa lahat nagsisimula sa magulang.

Pambihira, teenage pregnancy ang pinoproblema niyo, eh ‘yun ngang population control via contraception hindi pa tapos ang laban dahil tunututulan ng simbahan. Ang Pilipinas ang ika-labintatlo sa pinakamaraming populasyon sa buong mundo. First things first.

Third world problem, sabi nga ng mga millennial, ang population control.

Hangga’t hindi nasosolusyunan ng gobyerno ang problema sa kahirapan, ang talamak na korapsyon, maa­yos na kalidad ng edukasyon, patas na oportunidad sa mga Pilipino, ang mababang kalidad ng pamumuhay dahil sa traffic, na napa­katindi na ng social cost sa pamilyang Pilipino, huwag na kayong magulat kung dadami pa ang bilang ng teenage pregnancy sa bansa.

Simple lang naman ang mensahe sa problemang ito: Gawin ng gobyerno ang trabaho nila. Just the bare minimum ang hinihingi natin: Maayos na pamamahala at malinis na gobyerno. Hayaan niyo na ang mga magulang ang mamroblema sa paggabay ng kanilang mga anak. Kapag nagawa ng gobyerno ‘yan, maniwala kayo sa akin, ang problema sa teenage pregnancy o population control, in gene­ral, ang pinakahuli sa inyong aalala­hanin.