‘There will be a little trouble’

Sa talumpati niya sa anibersaryo ng Department of Agrarian Reform noong nakaraang buwan, nagbitiw si Pangulong Duterte nang babala sa New People’s Army (NPA) at sa publiko.

Kailangan na umanong wakasan ang armadong pakikibaka ng NPA, kaya may mga pambihirang hakbang na ipatutupad umano ang kanyang administrasyon: “In the coming days, there will be a very, very radical change in the behavior of the government…. I’m serving notice to everyone that in the coming months – not really bloody – but there will be a little trouble. We have to finish it.”

Ano ang binabalak ni Duterte sa mga susunod na araw o buwan? Isa sa mga deklaradong prayoridad ng huling hati ng kanyang panunungkulan ang paggapi sa NPA bago siya bumaba sa puwesto sa 2022. Hindi siya ang unang Pangulo na nangako ng ganito, at tiyak na hindi rin siya ang huli. Ngunit ipinakikita ng 5 limang dekada ng kasaysayan na hindi kayang talunin ng Armed Forces of the Philippines ang mga gerilya ng NPA sa larangan ng labanan. Malamang na kasama ito sa binabanta ni Duterte, ngunit hindi sasapat ang pagpapatindi at pagpapalawak ng mga operasyong militar laban sa kanila.

Asahin din ang mas maraming extrajudicial killing ng mga aktibista, katulad ng ginagawa ngayon ng mga “anghel ng gobyerno” ni Duterte sa isla ng Negros. Kahit sinabi niyang “not really bloody,” alam nating kapag nagbitiw ng salita si Duterte, ang pangulong may pinakamadugong panunungkulan sa kasaysayan ng Republika, maraming namamatay.

Ngunit hindi bagong gawi ng gobyerno ang targeted killing ng mga aktibista. Malamang na pinahihiwatig ni Duterte ang malawakang crackdown o pagsupil sa mga ligal na organisasyong masa na tinatawag na maka-kaliwa. Walang humpay at papalakas ang bolyum ng gobyerno, sa pangunguna nina Lorenzana, Año, Albayalde, at maging si Sen. Dela Rosa, na pawang mga front organization ng CPP-NPA ang Bayan, Makabayan, KMU, Gabriela, LFS, ACT, at iba pang organisasyong militante na nangunguna sa pagbatikos sa mga kontra-mamamayang patakaran ng administrasyon. Kung sila ang masusunod, nais nilang patahimikin ang mga ito. Ang problema nila, paano?

Alam ng mga pasista sa administrasyon na ligal at protektado ng Konstitusyon ang mga militanteng organisasyon at kanilang mga kilos-protesta at pahayag. Kaya tinutulak nila ang iba’t ibang posibilidad: pagbalik ng Anti-Subversion Law, pag-amyenda sa Human Security Act, pagdeklara ng korte na terorista ang NPA, pagsampa ng mga gawa-gawang kaso laban sa mga prominenteng lider. Nariyan din ang deklarasyon ng martial law sa buong bansa at malawakang paghuli a la Marcos at ang extra-konstitusyonal na deklarasyon ng “revolutionary government.” Tunay nga, “there will be a little trouble.”