Kapag nagpaparehistro tayo ng sasakyan, isa sa mga hinahanap sa atin sa LTO ay ang TPL ­insurance. Ang ibig sabihin nito ay Third Party ­Liability. Sa madaling paliwanag, ang insurance na ito ang sasagot sakaling makadisgrasya tayo sa pagmamaneho.

Third party ang tawag sa sinuman na hindi mo pasahero at hindi mo kamag-anak. Nakapaloob sa insurance na ito ang bodily injury at death. Babayaran ng insurance company ang madidisgrasya­ mo kapag ito ay nasaktan o namatay.

Iba’t ibang halaga ang katumbas ng pagkadisgrasya ng isang tao. At nakasulat ito lahat sa likod ng insurance policy na binibili natin.

Mahalaga na basahin ang mga nakasulat na ito para alam natin kung ano ang kasama at ano ang hindi. Kadalasan kasi ng problema ay nagmumula sa hindi pagkaunawa ng may-ari ng sasakyan sa binili niyang insurance. Kadalasan, ang problema ay umuusbong sa maling akala.

Madalas din na nagogoyo ng ilang mga pasaway­ sa LTO ang mga may-ari ng sasakyan. Binebentahan ng TPL insurance na sobra sa dapat na presyo. Imbes na P610 lang para sa kotse at SUV ay nagiging P1,000 o P1,200. At imbes naman na P300 lang sa motorsiklo, ito ay nagiging P500 o P600.

Kaya mahalaga na magtanong muna. Tandaan: Knowledge is power.

* * * *

Email: junep.ocampo@gmail.com