julius-segoviaNgayon pa lang, nagbabala na ang weather bureau na Pagasa sa matinding epekto ng El Niño sa bansa. Ibig sabihin, magiging madalang ang bagsak ng ulan. Kaya ang mga pana­nim, tiyak na matutu­yot nang husto.

Wala pa namang banta sa suplay ng tubig, Pero habang maaga, importanteng ma­ging responsable tayo.

Alam naman nating mahalaga ang tubig sa tao at kalikasan. Hindi tayo mabubuhay nang walang tubig. Kaya magtipid sa konsumo nito dahil ‘every drop counts’.

Tiyaking mahigpit ang pagkakasara ng gripo kapag hindi ginagamit. Umaabot sa 200 litro kada limang minuto ang naaaksaya kapag naiiwang bukas ang gripo.

Ipagbigay-alam sa mga kinauukulan ang mga sirang tubo o illegal connections.

Maglaba nang minsanan para hindi maaksaya ang tubig.

Imbes na shower, gumamit na lang ng tabo at timba sa pagligo. Isara ang gripo habang nagsasabon o nagsa-shampoo.
Matutong mag-recycle ng tubig. Ang pinagbanlawang tubig ay puwedeng ipambuhos sa kubeta o ‘di kaya’y panlinis ng mga kasangkapan sa bahay.

Iwasan ang pag­huhugas ng sasakyan araw-araw.

Gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Iwasang nakabukas ‘all the time’ ang gripo habang nagto-toothbrush.
Magdilig ng halaman bago sumikat ang araw o di kaya’y sa dapithapon. Mabilis ding mag-eevaporate ang tubig kung tanghaling tapat ka magdidilig.

Ang sa akin lang, kailangan tayong maging responsable sa pagkonsumo ng tubig para hindi dumating ang araw na kapusin o ‘di kaya’y maubusan tayo ng suplay.