TITUS 1:15

Malinis ang lahat ng bagay sa malilinis ang isipan, ngunit sa masasama at ‘di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan.