Tokhang sa mga teacher?

Sa unang linggo ng 2019, sinalubong ng rehimeng Duterte ang mga guro ng bagong banta sa kanilang karapatan at seguridad. Kumakatok ang mga pulis sa mga paaralan sa iba’t ibang panig ng kapuluan upang hu­mingi ng listahan ng pangalan ng mga kasapi ng Alliance of Concerned Teachers.

Bagaman itinanggi ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde na sa kanya nagmula ang utos, pinatunayan ng ilang memo na nanggaling mismo sa mga pulis na bahagi ng isang pambansang intelligence monitoring operation ang panga­ngalap ng PNP ng mga pangalan (“Inventory of All Public and Private School Teachers Who Are Members of or Aligned with Alliance of Concerned Tea­chers (ACT)”). Dagdag pa, ayon sa memo, may kaugnayan ang kanilang paniniktik sa pambansang halalan sa Mayo.

Matagal nang ‘overworked and underpaid’ ang ating mga mahal na guro. Sa ilalim ni Duterte, dinugtungan pa ito ng ‘under surveillance.’ Masahol na paglabag sa mga karapatan ng mga guro na ginagarantiya ng Konstitusyon at mga batas ang ginagawang paniniktik.

Kabilang dito ang karapatan sa pagpapahayag, pagtitipon, malayang pag-oorganisa nang walang panghihimasok ng mga awtoridad, at pagbubuo ng unyon.

Bakit pinupuntirya ng PNP ang ACT at ang kapatid nitong party-list group na ACT Teachers? Bahagi ito ng pangkalahatang atake ng rehimeng Duterte sa mga itinuturing nitong kritiko at kaaway ng administrasyon. Layunin nilang takutin, supilin, at patahimikin ang ACT at hadlangan ang tagumpay ng ACT Teachers sa darating na halalan.

Pinakikita ng nalantad na intelligence operation ng PNP na nilalapat na ng rehimen ang mga pamamaraan ng ‘tokhang’ sa mga militante at progresibong organisasyon. Nagsisimula sa malisyoso at walang batayang pagbansag sa ACT bilang ‘front organization’ ng CPP-NPA. Susundan ng paniniktik at pagbuo ng listahan ng mga pangalan, na maaaring pagbatayan ng higit na mapanupil na mga hakbang: pag-imbita sa presinto para ‘maglinis’ ng pangalan; sapilitang ‘pagpapasuko;’ pagsampa ng gawa-gawang kaso at pagtanim ng ebidensiya; hanggang sa pagpatay dahil ‘nanlaban.’ Hindi nagmumula sa ‘paranoia’ ang ganitong pangamba. Noong panahon ng administrasyong Arroyo, dalawang lider ng ACT, sina Napoleon Pornasdoro at Vitoria Samonte, ang naging biktima ng EJK matapos ihanay ng AFP ang ACT sa mga ‘enemies of the State.’

Hamon ngayon ang paglantad, pagtutol, at pagbigo sa mga mapanupil na hakbang ng rehimeng Duterte. Kasabay nito, patuloy na paninidigan ng ACT ang ligal at konstitusyonal na tungtungan ng kanyang organisasyon, mapayapang pamamaraan ng kanyang pagkilos, at katwiran at katarungan ng kanyang ipinaglalaban.