Tomboy handang pumatay sa ngalan ng pag-ibig

Kahit batid na ni Emily na mahal na rin siya ni Riza, pinagpatuloy pa rin niya ang mga aktibidad na kanilang ginagawa bilang malapit na magka-ibigan upang matiyak na hindi na mababago ng dalaga ang kakaibang damda­ming iniuukol sa kanya.

Nang matiyak ni Emily na malalim na ang pagtinging iniuukol sa kanya ni Riza, muli niyang ipinadama sa dalaga ang mainit na yakap at halik at sa kanyang kasiyahan, tinugunan na rin ito ng dalaga, patunay na handa na rin siyang makipagrelasyon sa isang tomboy.

Noong una’y itinatago pa ng dalawa ang kanilang relasyon subalit dahil na rin sa hindi mapigilang damdamin sa isa’t isa, unti-unting nakahalata ang mga kaibigan at kaanak ni Riza na may nama­magitan na nga sa kanila.

Bagama’t kapwa masaya sa kanilang relasyon bilang magkasintahan, hindi naman maiwasan ang katiyakan na may tututol dito lalo na’t wala pa naman sila sa hustong gulang at posibleng mabago pa ang kanilang pagtitinginan.

Bukod dito, alam ng mga kaanak ni Riza na hahantong lamang sa hindi maganda ang kanilang kinabukasan dahil bukod sa pareho sila ng kasarian ay wala rin naman silang tinapos na kurso na magi­ging daan sana upang makakita ng maayos na trabaho.

Gayunman, sadyang tipikal at payak lamang ang buhay sa kanilang bayan kaya’t sapat na ang mumunting kaligayahang kanilang tinatamasa sa pi­ling ng isa’t isa upang ipagpatuloy ang kakaibang uri ng pagmamahalan.

Sa kabila ng hindi na matatawarang pagmamahal sa isa’t isa, dumaan pa rin sina Emily at Riza sa matinding pagsubok lalo na’t hindi lamang ang mga kaanak ni Riza ang tutol kundi pati na rin ang partidos ni Emily na naniniwalang walang kahihinatnan ang kanilang pagmamahalan.

Nang matiyak ng dalawa ang matinding pagtutol ng mga taong malalapit din sa kanila at pilit na pinapatid ang tanikala ng kanilang pag-iibigan, dito na nagpasya sina Emily at Riza na magsama na sa iisang bubungan at mamuhay bilang mag-asawa.

Upang patunayan sa mga taong mahal din nila sa buhay na tama ang naging pasya nila sa pagpili sa buhay na kanilang tatahakin, sinikap nina Emily at Riza na magkaroon nang maayos na pamumuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng kahit anong uri ng marangal na trabaho sa kanilang lalawigan.