Dear Sir,

Tulungan natin ang ating gobyerno na hadlangan ang terorismo pero kailangan sa mahinahon na paraan. Huwag magpapasa na mga information sa iba na hindi totoo lalo na ng mga babala. Kasi magdudulot lang ito ng takot, pagkabalisa o ng sindak.

Siyempre, nagkaroon na tayo ng takot dahil sa pambobomba sa Davao. Pero huwag nating bibigyan ng kung anu-anong kahulugan nito o magsasabi ng kung anu-anong mga salita.

O kaya ay maninindak din sa paraang pagbibiro ng pambobomba. Kasi maaring maparusahan ang isang tao kapag napatunayang ginawa niya ito. Maaring makulong ng five years at magmulta ng P40,000 kahit biro-biro lang ito. Ito ay nakasaad sa Presidential Decree 1727.

Huwag nating haya­ang tayo ay magkakahiwahiwalay dahil sa pangyayaring ito bagkus ay maging mapagmatyag na lang tayo at maingat. Meron tayong mga uniformed men and women na mag-aalaga sa atin.

— Ray John Camba

San Fernando City

***

Dear Sir:

Ang pagmumura lamang ng Pangulo ang nakakadismaya sa kanya. Pero ang kanyang sinasabi tungkol sa isang isyu ay may kabuluhan at may puntos ika nga.

 Tulad na lamang sa pagkomento niya laban kay Pres. Obama. Okay na sana iyong pinagsasabi niya kaya lang nagmura siya iyon ang nakasama sa kanya.

Hindi naman natin siya masisisi kasi bulaklak na ng kanyang dila ang pagmumura.

Tama naman si Pa­ngulong Duterte hindi tayo dapat pakialaman sa pamamalakad ng ating gobyerno. Bilang isang bansang republika malaya tayong gawin ang nararapat sa ikakabuti ng sambayanang Pilipino.

Mayroon tayong war on drugs. Kaya asaha­n natin ang madugong pakikipaglaban. Pasala­mat nga tayo mayroong isang Duterte ang ma­lakas ang loob, may tapang na banggain ang mga drug lord at drug protector.

 Na alam naman natin na makapangyarihan ang mga iyan. Kayang-kaya nilang magbayad ng bilyong piso para matigil lang ang war on drugs ni Pangulong Duterte.

Kaya ang dalangin ko lang na protektahan siya ng mga anghel sa la­ngit nang sa ganoon ay mapagtagumpayan niya na labanan ang kasamaan sa lupang Pilipinas.

— Josephine A.  Lim

Kidapawan City, North Cotabato

One Response