Tumanggi ako sa gusto niya

payong-kapatid-box

Dear Kuya Rom,

Ako at ang girlfriend ko ay 19. May mga pagkakataong kaming dalawa lang sa bahay. Parehas kaming mainit. Yakapan at halikan. Ginagawa namin ito sa sofa, at kung minsan sa kama.

Nagpipigil ako. Pero siya, gusto niya, all the way. Sabi ko, hindi pa kami handa. Umiiyak siya, kasi feeling niya hindi ko siya love talaga.

Lumayo siya, hindi na nagpapakita sa akin. Nabalitaan kong may bago siyang boyfriend. Hindi ako sure kung totoo. Pero nagte-text siya. Cool off daw muna kami.

Nami-miss ko siya. Wala akong magawa kung galit siya sa akin. Ang gusto ko lang, maging handa ako sa responsibilidad.

Sa ngayon, nag-aaral pa kami. Ako ay may trabaho, pero maliit lang ang kita ko. Hindi ito magkakasya para sa mga pangangailangan ng magiging pamilya namin.

Kuya, mali bang tumanggi ako sa gusto niya? — Nilo

Dear Nilo,

Ikaw ay isang kabataang kahanga-hanga, dahil sa iyong prinsipyong pagpipigil sa sarili at pagiging responsable. Sa panahong ito, bihira na ang katulad mo. Mabuti ang ginagawa mo. Ipagpatuloy mo ang iyong paninindigan.

Pagdating sa mainit na relasyon mo sa girlfriend mo, mag-ingat ka. Sadyang malaki ang tuksong kinakaharap mo na maaaring humila sa iyo sa isang sitwasyong hindi mo alam ang maaaring ibubunga.

Mabuti ang ginawa mong pagtanggi sa gusto niya. Mabuti rin ang kanyang ginawang paglayo para magpalamig. Ito marahil ay pagkilos ng Diyos sa inyong buhay upang mapabuti ang inyong relasyon. Sa ganitong paraan, inilalayo kayo ng Diyos sa tukso at imoralidad. Binibigyan kayo ng Diyos ng pagkaka­taong ituwid ang inyong buhay. Ito ay magpa­patibay sa inyong pagmamahalan at magandang pakikitu­ngo sa isa’t isa.

Sa sandaling magkabalikan kayo, iwasan ninyong kayo lamang dalawa ang nasa loob ng bahay. Mabu­ting magkita kayo sa isang lugar na publiko upang hindi kayo makagawa ng isang bagay na maaaring magdala sa inyo sa kapahamakan.

Ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang umakay sa girlfriend sa kabutihan. Manindigan ka sa pagsabi ng “Hindi” sa kasalanan at pagtanggi sa kamunduhan.

Ialay ninyo sa Diyos ang inyong pag-iibigan. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong relasyon. Manalanging ilayo Niya kayo sa tukso.

Gawin mong gabay ang talatang ito: “…iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay nang matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon nang may malinis na puso.” (2 Timoteo 2:22). God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom