Maaga akong namulat sa pagba-budget. Bata pa lang kasi, pinababaunan na ako ng pera ni Mommy sa eskuwelahan. Kaya kung may gusto akong bilhin, pinag-iipunan ko ito. Ibig sabihin, ­titipirin ko ang allowance para makaipon ng pambili.

Mga financial expert na ang nagsabi, magbigay ng pera, kahit maliit na halaga, sa mga bata. Ayon sa pag-­aaral, mas mainam na habang bata pa’y maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng wastong ­paghawak sa pera.

Madalas daw na nagiging ‘one-day millionaire’ ang taong hindi sanay humawak ng pera. Kung minsan nama’y halos amagin na sa baul ang kanyang ipong pera dahil ­hindi niya alam kung paano ito gagastusin.

Isang paraan para maging money smart ang inyong mga anak ay abutan na sila ng cash allowance sa murang edad. Ayon sa mga pag-aaral, puwede na raw bigyan ng pera ang mga batang nasa edad anim.

Ang tanong, magkano dapat ang ibigay? Siyempre, ‘yong kaya lang ng bulsa ninyo. Kuwentahin kung magkano ang posibleng magasta ng bata sa isang araw. Bawasan ang cash allowance kung may baon nang pagkain.

Turuan din ang mga bata na mag-alkansiya. Importanteng malaman nila ang halaga ng pag-iipon. Kung P100 ang baon, itabi na agad ang 20 percent nito o P20. Sa ganitong paraan, makokontrol ng bata ang gastusin sa buong maghapon.

Payo pa ng mga eksperto sa mga magulang, matutong tiisin kung minsan ang mga anak. Halimbawa, mid-week pa lang – pero ubos na ang weekly allowance ng bata, huwag bigyan ng dagdag na pera para matuto silang maging masinop.

Iwasan ding kumain sa mga mamahaling kainan. Huwag magpabuyo sa ibang kaklase na may kaya. Alamin ang prayoridad. Mas pagtuunan ang ‘needs’ kaysa ‘wants’.

Hindi masamang gumala. Pero makatutulong sa pagtitipid kung lilimitahan ito.

Iwasan ang pangungutang ng pera para walang dagdag-­alalahanin.

Ang sa akin lang, kung nasa wastong edad, hikayatin din ang mga anak na maghanap ng part-time job para makatulong sa pamilya. Tiyakin lang na hindi ito magiging sagabal sa pag-­aaral. Sigurado akong sila pa ang magiging mas maalam sa wastong pangangasiwa ng pera.