UN dapat may malasakit

Dear Sir:

Dapat lang magkaroon ng concern ang mga namumuno ng United­ Nations sa kapakanan ng ating mga kababayan dahil may obligasyon sil­a bilang namumuno sa United Nations.

Lalo na mas tinutuon nila ang rights and freedoms of each person. Ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin na obserbahan­ ang lahat ng mga lide­r ng bansang kaanib ng United Nations. Kung sa tingin nila na sumusobra na sa pagtupad ng tungkulin ang mga opisyales ng isang bansa, pumi­pitik sila at pinaaalalaha­nan ang mga naturang mga opisyales­.

Kaya lang may bantang pananakot ang mga opisyales ng United Nations. Sabihan ba naman na ang, “Philippine officials could be held liable for the killing or summary­ executions”. Siyempre kahit na sino ay mahahigh-blood sa kanilang tinuran.

Nakikialam na sila sa pamamalakad ng ating bansa. Alam naman na nagdeklara ng giyera ang ating Pangulo­ laban sa drugs. Talagang madugo­ ‘yan. Libu-libo­ pang buhay ang masasawi. Dahil gumon na sa drugs ang mga Pilipino.­ Iilan na lamang ang hindi naapektuhan nito.

Subalit, dapat maghinay-hinay muna ang ating Pangulo sa pagbibitiw ng salita na tayo ay aalis na bilang kaanib sa United Nations. Maraming consequences ang mangya­yari. Tulad ng pag-aangkat at pagpapadala ng ating mga produkto sa mga kaanib na bansa ng U.N.

Maaaring itigil na rin nila ito. Kung magka­karoon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa­. Sino na ang tutulong sa atin? Hindi na tayo kaanib sa U.N. Wala, sariling sikap na ang mangyayari.

ARCELO A. IGLESIAS
Pasig City