Dear Atty. Claire,
Good afternoon po. Ask ko lang po kung tama na tawagan ng isang lending company ang lahat ng contacts ko para lang ipaalam na hindi ako nakakabayad sa aking utang gamit ang social media?

Salamat po.

Russel

Mr. Russel,
Ang paniningil ng utang ay karapatan ng isang nagpautang upang sila ay mabayaran. Maaari silang magpadala ng demand letter. Kung hindi magbabayad matapos matanggap ang demand letter na pinadala sa kanya ay maaari nang magsampa ng kaso na “collection of sum of money with damages” sa korte upang pati ang danyos ay masingil din dahil sa hindi pagbaba­yad sa oras.

Ngunit ang paggamit ng social media upang ipahiya ang na­ngutang sa publiko ay hindi pinapayagan ng ating batas. Sa nga­yon ay iyan ang ginagawa ng mga collection agency upang mapilit nila ang mga umutang na magbayad ng utang nang hindi na magsasampa pa ng kaso sa korte. Sa ganitong paraan sila makakaiwas sa iba pang gastusin tulad ng pagbabayad ng filing fee, pagpapa-serve ng summons, bayad sa abogada, etc. Ang mga collection agency ay madalas na nababayaran ng nagpapasingil mula sa masisingil nila. Porsiyento (%) ng halagang masisingil nila ang matatanggap nila kaya sa kahit na anong paraan ay gagawin nila upang makasingil na kahit pa ipahiya pa nila ang siningil.

Ang pamamahiya ng tao gamit ang gad­get o social media ay sakop ng Cybercrime Prevention of 2012 (RA 10175). Ayon sa Section 4, par. 5 (MISUSE OF DEVICES)
(4) Libel. — The unlawful or prohibi­ted acts of libel as defined in Article 355 of the Revised Penal Code, as amended, committed through a computer system or any ­other similar means which may be devised in the future.

Ayon sa Revised Penal Code, ang Libel ay “public and malicious imputation of a crime, or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status or circumstance tending to cause dishonor, discredit or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is dead.”

Ang paninira nila sa iyo sa publiko ay hindi parte ng panini­ngil nila ng utang. Ang tanging dahilan rito ay upang ipahiya ka at masira ang buong pagkatao mo.

Maaari kang magsampa ng kaso at maki­pagtulungan sa NBI Cybercrime Division upang malaman mo ang detalye ng mga taong nasa likod ng pamamahiyang iyan.

Ngunit magandang ipaalam mo rin sa napagkautangan mo na ikaw ay magbaba­yad at hindi kailangan pang humantong sa pamamahiya online.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410-7624/ 922-0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.