Virgin pa ba Ako?

Dra. Margarita Holmes

Dear Dra Holmes:
I am 22 years old. I had a BF. He was the one I experienced so many things—necking, petting, masturba­ting him with my hand and even oral sex. But I never let him finger me except once when I was too late to stop him.

I thought before that my boyfriend’s kissing, caressing my breasts and vagina would devirginize me. I would always ask him afterwards: Am I still a virgin?”

Until now, my virginal state is still a question to me. How is a girl completely or partially devirginized? Can I still be a virgin? A partial virgin maybe?

You said once that it is only through sexual intercourse that a woman loses her virginity. Will fingering devirginize me? Please help me. — Lea
Dear Lea:

Maraming salamat sa sulat mo. Sala­mat din na natandaan mo ang sinabi ko tungkol sa virginity. Kung hindi ka pa nagsiping, virgin ka pa. Kahit fin-ninger ka, hindi lang isang beses, pero maraming beses, virgin ka pa. Kahit sinira ang hymen mo sa kaka-finger, virgin ka pa. ‘Yan ay dahil ang daliri lang niya ay pumasok sa ari mo at hindi ang kaniyang ari.

Ang pagpasok ng ari lang kasi (sa ari mo) ang basehan kung virgin ka pa o hindi.

Kahit ang oral sex—ikaw sa kaniya (fellatio) o siya sa iyo (cunnilingus)—ay ‘di makakatanggal ng virginity mo.

Aaminin ko: Walang konsepto na ‘partial virgin’. Ikaw ay virgin o hindi, ‘yun lang. Para bang sa pagiging buntis: ikaw ay buntis o hindi. Walang partially buntis.

Inaasahan ko na nakatulong ako sa iyo. Ingat — MG Holmes
Si Dra Holmes ay nagsusulat sa TONITE sa Sabado. Sulatan siya sa Facebook: http://www.Facebook.com/drmargieholmes.